Protonoterapia

Nierefundowana przez NFZ terapia protonowa u dorosłych pacjentów w  Centrum Cyklotronowym Bronowice  – IFJ PAN

 

Radomskie Centrum Onkologii jest operatorem medycznym w zakresie protonoterapii nierefundowanej przez NFZ u dorosłych pacjentów w Centrum Cyklotronowym Bronowice (CCB – IFJ PAN) w Krakowie. Centrum to jest jedynym ośrodkiem w Polsce i w Europie środkowowschodniej, w którym pacjenci mogą poddać się protonoterapii. Posiada ono dwa stanowiska gantry, na których możliwe jest wykorzystanie skanującej wiązki protonowej do radioterapii nowotworów.

 

Radioterapia protonowa jest obecnie jedną z najbardziej zaawansowanych i precyzyjnych technik teleradioterapii wykorzystujących promieniowanie jonizujące. Główną zaletą protonoterapii jest możliwość precyzyjnego dostarczenia wysokich dawek promieniowania do zmian nowotworowych przy jednoczesnym oszczędzeniu tkanek zdrowych. Szczegółowy opis protonoterapii znajduje się tutaj.

 

W CCB – IFJ PAN w Krakowie znajduje się Pracownia Radioterapii Protonowej Radomskiego Centrum Onkologii. Kierownikiem tej Pracowni oraz Oddziału Radioterapii Radomskiego Centrum Onkologii jest Specjalista Radioterapii Onkologicznej – dr n. med. Andrzej Radkowski.

 

Lista wskazań dotyczących protonoterapii nierefundowanej przez NFZ znajduje się tutaj.

 

Specjalista radioterapii Radomskiego Centrum Onkologii może zakwalifikować pacjenta do protonoterapii dopiero po zapoznaniu się z jego dotychczasową dokumentacją medyczną.

 

Kwalifikacja wstępna do protonoterapii:

  1. podczas wizyty w Radomskim Centrum Onkologii. Pacjent może umówić się na wizytę w Poradni Onkologicznej Radomskiego Centrum Onkologii pod numerem 48 377 90 20. Podczas rozmowy należy podkreślić, iż chodzi o kwalifikację do protonoterapii przez specjalistę radioterapii.
  2. e-konsultacja drogą e-mailową na adres radioterapia@onkologiaradom.pl (Konsultacja e-mailowa jest odpłatna i jej koszt wynosi 150 zł.)

 

Tzw. ścieżka pacjenta, czyli szczegółowe informacje o kwalifikacji do protonoterapii, planowaniu i przebiegu leczenia, umieszczona jest tutaj.

 

Koszty protonoterapii plasują się na poziomie między 50.000 PLN, a ok. 98.700 PLN (koszt ustalany jest indywidualnie w zależności od rodzaju i długości trwania terapii).

 
Więcej info o Centrum Cyklotronowym Bronowice – IFJ PAN:

https://ccb.ifj.edu.pl/pl.radioterapia_protonowa_na_gantry.html